Vandringspriser på ÖBK

Det finns ett antal vandringspriser, som man som medlem i Örebro BK kan erövra. Nedan följer vilka de är, och vilka regler som gäller för resp. vandringspris.

Årets lydnadshund

SLCH SBCH GODKÄND VALLHUND MITZI:S VANDRINGSRIS

Skänkt till ÖREBRO BRUKSHUNDSKLUBB av Malin Ekström och Stefan Persson
Priset ska gagna fler medlemmar att börja tävla lydnadsprov.


POÄNGBERÄKNING FÖR KORANDE AV ÅRETS BÄSTA LYDNADSHUND I
LYDNADSKLASS, STARTKLASS, KLASS 1,2 OCH 3. (tidigare klass 1,2,3 och elit)


Poängen kan erövras på alla officiella lydnadsprov, samt DM, SM och NM
Vandringspriset tillfaller för alltid den som erövrat 5(fem) inteckningar utan hänsyn till 
ordningsföljden.
Erhållen inteckning följer hunden eller om hunden insjuknar, avlider
eller pensioneras äger föraren rätt att tillgodoräkna sig inteckning vid start med ny hund.

Vandringspriset utdelas på årsmötet till årets bästa ekipage.

Vid uppgörande av prislista får ”årets bästa lydnadshund” räknas för varje hund
sammanlagda poäng från högst fem olika tävlingstillfällen under året.
Under året erövrat lydnadschampion eller lydnadstitel (för blandras) och
lydnadsprovsdiplom (tre första pris i startklass, klass 1, 2, 3) ger därutöver 20 poäng
respektive 10 poäng.
Tävlingen gäller hunden- icke föraren eller ägaren. Erövrade poäng följer hunden vid ev
förar- eller ägarbyte.
Vid lika poängtal erhåller båda hundarna titel resp samma placering och inteckning
vardera samma år.

Föraren måste vara medlem vid tävlingstillfället i Örebro Brukshundsklub

IMG_3055
 

Årets Brukshund

BÄSTA BRUKSHUND

Prisutdelning äger rum vid årsmötet eller årsfesten för årets tävlingar. Segrande hund erhåller klubbens medalj med inskription ”Bästa brukshund” samt årtal. Pris utdelas till hundar som uppnått minst 36 poäng och över. 1:an, 2:an och 3:an får pokal graverad 1, 2 respektive 3 Bästa Brukshund samt årtal. Varje prislista försedd med segrande hunds fotografi insättes i pärm i klubbstugan.

Stardogs vandringspris till Bästa Brukshund

B.B koras enligt Örebro BK:s regler. Vandringspriset utdelas på årsmötet eller årsfest till bästa ekipage, som därmed erhåller en inteckning i priset. Priset graveras på klubbens bekostnad ned årtal samt hunden och förarens namn. V-pr. tillfaller för alltid den som erövrat 3 /tre/ inteckningar utan hänsyn till ordningsföljden.

Erhållen inteckning följer hunden eller om hunden insjuknar, avlider eller pensioneras äger förare rätt att tillgodoräkna sig inteckning vid start med ny hund.

Femårstävling

Vid slutet av vart femte år koras bästa brukshund under gågna femårsperioden. Ex 1971-75, 1976-80 osv.

Prislista

För denna tävling uppgöres så att varje hund erövrat poäng under minst tre av åren sammanräknas hundens tre bästa årsresultat.

Segrande hund

Erhåller klubbens guldmedalj med inskription ”Bästa Brukshund” samt årtal och hundens namn ex. Karo 1976-80.

Anm. Guldmedalj utdelas icke därest segrande hund icke kan uppvisa minst tre godkända rov i elitklass på officiella bruksprov varav minst ett med certpoäng.

 

Särskilda bestämmelser för båda tävlingarna.

Tävlingen gäller hunden- icke föraren eller ägaren. Erövrade poäng följer hunden vid ev. ägarskifte. Dock kan endast hund vars ägare vid tävlingstillfället är medlem i avdelningen (Örebro BK) erhålla poäng.

Vid lika poängtal erhåller båda hundarna titeln res placering. Ägaren skall före varje årsslut meddela styrelsen eller TK (TS) resultaten från de tävlingar som han önskar räkna. Styrelsen kontrollerar uppgifterna och uppgör prislista.

ettans elva

Poängberäkningsmall finns HÄR

Årets sökhund

SEGERCRANTZ VANDRINGSPRIS SÖK

Vandringspris i sökhundsgruppen, lägreklass – elitklass.

Medelbetyget för de tre bästa tävlingarna under året räknas och skall genomföras med samma hund.

Priset följer föraren och den som först uppnår 5 inteckningar (oberoende av hund).

Övriga vandringspriser

Övriga vandringspriser på Örebro BK:

Årets GENOMBROTT:

Ett ekipage som kämpat länge, kanske "fastnat" i en klass och plötsligt händer det, det lossnar.

Årets RAKET:

Precis som det låter, ett ekipage som klättrat snabbt i klasserna under året.

Årets FUNKTIONÄR:

Någon om är betydelsefull för klubben, kanske jobbar i det "dolda" eller tvärtom.

Pristagarna utses av Tävlingssektorn, men som vanligt kan vi inte ha koll på allt, är det någon som Ni vill tipsa om som borde ha pris under 2017? Kontakta oss i tävlingssektorn.
Om ingen uppfyller kraven för vandringspriserna så kommer de inte att delas ut, och dessa priser är ständigt vandrande!