Utställningar på Örebro BK!

För denna sida kommer aktuell information kring utställningar som anordnas på Örebro BK

Utställning 2019

03082aba-0bb6-4630-8516-fca2c3d7af8d1

Örebro Brukshundklubb

Bjuder in till vår årliga

OFFICIELLA UTSTÄLLNING

FÖR

BRUKSHUNDSRASER

Lördagen den 18 maj 2019

Domare:  Eva Eriksson dömer alla bruksraser

(med reservation för ev. domarförändring)

Klasser: valp inoff 6-9 mån

Junior 9-18 mån. Unghund 15-24 mån.

Bruks/jakt 15> mån. öppen 15> mån.

Champion 15> mån. Veteran 8> år.

Avgifter: Valp & veteran 250 kr

Alla andra klasser 300 kr.

Inbetalas pg. 32 99 67-4 Örebro BK

Ange på inbet. ras, namn, regnr.

Anmälan via mail före söndag 5 maj till

anmälan@amerita.se

Uppge, regnr. ras, hundnamn, ägare, klass

ev. meriter, uppfödare samt mobilnummer.

Vid frågor kontakta Ewy 073 – 96 49 738

Välkomna