SBK_logga_öbk Örebro BK:s styrelse 2018

Ny styrelse vald vid årsmötet den 11 februari 2018,

Ordförande Pia Juntunen  styrelse.obk@outlook.com

 073-681 51 40

Vice Ordförande
Camilla Eriksson    072-251 16 49
Sekreterare Rebecca Eriksson  
 
Kassör Asta Egerlind

 kassor.obk@outlook.com

 
Ledamot Malin Germer    
Ledamot Jonas  Eldh    073-917 46 75
Ledamot Malin Lindskog    
Suppleant
Erica Häggström
   073-027 51 65
Suppleant
Hanna Högström
   

Suppleant

Marie Danielsson