För samtliga kurser gäller följande: 

För samtliga kurser krävs medlemsskap i Örebro BK. 
Kursavgift och ev. medlemsavgift ska alltid vara betald före kursstart.
- Kursavgift betalas in till vårt pg 32 99 67-4.
Ange namn och vilken kurs som betalningen avser.
- Kvitto på inbetald avgift ska kunna uppvisas vid första kurstillfället. 

Är du redan medlem tar du med ditt medlemskort och visar upp.  

Fortsättningskurs våren16rally_sofiatsök2

Frågor angående  kurser (t.ex. valp och grundkurser, lydnadskurser, spårkurser), hör av dig till 
HUS-sektorn: husorebrobk@gmail.com

 

Alla kurser hålls i samarbete med Studiefrämjandet. 

studieframjandet-logo_310_999