Välkommen att gå med i ÖBK!


Som medlem har du rätt att delta i kurser  och alla andra aktiviteter som klubben anordnar.

Medlemsavgifter sätts in på Örebro brukshundklubbs postgiro.
Postgirokonto 32 99 67 – 4
Skriv ditt namn på meddelanderaden när du gör din inbetalning.  
 

Fyll i formuläret nedan.

E-mail till kassören: kassor.obk@outlook.com                                            

Bli medlem i Örebro BK

Fyll i formuläret nedan, om du vill bli med i Örebro BK. Betala sedan in avgiften (priser se nedan) till vårt giro och var noga att skriva ditt namn på inbetalningen.


 

  

 

 

 
 

Vad ska du betala? Se nedan.

Medlemsavgifter

Priser 2018
Ordinarie medlem            

600:-

Varav förbundsavgiften ingår med 400 kr.
Som helbetalande får du svenska brukshundsklubbens medlemstidning Brukshunden. 10 % rabatt på Agria hundförsäkringar.
Lokalavgiften till Örebro BK är 200:-, och är du redan medlem i en annan SBK-klubb där du betalar förbundsavgift, betalar du bara den lokala avgiften till Örebro BK. 
 
Familjemedlem            

115:-

Om någon i familjen, boende på samma adress, är helbetalande medlem behöver övriga i familjen endast betala lokalavgift, i detta fall 115:-. Då får bara huvudmedlemmen tidningen Brukshunden. 
(Ange den helbetalande familjemedlemmens medlemsnummer i SBK i formuläret)

 
Ordinarie medlem, som är medlem i annan SBK-klubb            

200:-

Om man är helbetalande medlem i någon av SBK's rasklubbar eller en annan SBK lokalklubb så betalar man bara lokalklubbsavgift till ÖBK (förbundsavgiften har du då redan betalat)
(Ange medlemsnumret i rasklubben/SBK i formuläret)
 
Ungdomsmedlem            

 

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben.

Info om medlemskap i SHU hittar du här!